Kontakt Om Ki Kiholm Klient udtalelser  
  Velkommen Psykoterapi Traumeterapi Par & familieterapi Åndedrætsterapi HSP særlig sensitive Healing Human design Gavekort Kurser/grupper
Side
       
  HSP - Særlige sensitive mennesker

HSP står for højt sensitiv personlighed.

Alle mennesker er sensitive men for en del mennesker er sensitiviteten ekstra
kraftig. En særlig sensitiv personer bearbejder indtryk mere dybt og reflekterer
mere over små nuancer i livet end de fleste andre.

Selv små indtryk gør at man kan blive følelsesmæssigt mere
påvirket af sine erfaringer og hurtigere føle sig overstimuleret.


Det særligt sensitive træk ligger i nervesystemet
og hjernens måde at bearbejde indtryk på. Man
kan derfor ikke fjerne sensitiviteten, men man kan
på forskellige måder lære at tage ansvar for, at
den udtrykker sig positivt i stedet for negativt.

Om det særligt sensitive træk udtrykker sig
positivt eller negativt afhænger af samspillet
med det omgivende miljø og nedarvede faktorer.
Alle mennesker er forskellige, og man skal søge
at se kvaliteterne i forskelligheden, i stedet for at
vurdere forskelle negativt.
sn
 
  HSP - Særlige sensitive

Særligt sensitive mennesker eller HSP (Highly Sensitive Person), har et mere sensitivt nervesystem overfor sanseindtryk som lyd, lys, syn og lugt.

Information fra omgivelserne bearbejdes grundigere og man opfatter nuancer, som andre ikke opfatter.

Denne forskel i nervesystemet synes for de fleste menneskers vedkommende at være nedarvet og undersøgelser viser at 15–20 % af befolkningen har dette karaktertræk.

Selv om HSP’er har dette karaktertræk til fælles, er der naturligvis individuelle forskelle.
 
 
       
  Line