Kontakt Om Ki Kiholm Klient udtalelser  
  Velkommen Psykoterapi Traumeterapi Par & familieterapi Åndedrætsterapi HSP særlig sensitive Healing Human design Gavekort Kurser/grupper
Side
       
 

Kend dit åndedræt

Åndedrættet spiller en afgørende rolle for, hvordan vi har det følelses-
mæssigt og fysisk. Bevidst åndedræt er en vejrtrækningsteknik, som
bringer dig i en dybere kontakt med kroppen og din indre kerne.

Det er en metode, hvor du bliver bevidst om dig selv og der i gennem
kan højne dit eget værd. Det hjælper til at fjerne stress og affaldsstoffer
fra kroppen og giver dig større klarhed og fokus i sindet.


Det kræver træning at blive bevidst
om åndedrættet og dets muligheder
.
Ofte har vi ikke så meget opmærksomhed på åndedrættet
og vi trækker kun vejret i den øverste del af brystkassen.
Hvilket ikke er nok for at udnytte åndedrættet. Jeg arbejder
med det med dybe åndedræt og det forløsende åndedræt.
De to forskellige åndedræts teknikker har hvert sit formål.


Det dybe åndedræt virker beroligende på krop og sind.
Det er en åndedrætsteknik som kan bruges, når du føler
dig presset eller stresset.

Den anden er en dyb vejrtrækningsteknik, som kan bringe
dig i kontakt med uforløste oplevelser og begrænsende
overbevisninger, som sidder i kroppen og kan forhindre
dig i at leve det liv, som du gerne vil.

  Åndedrætsterapi der løsner og forbinder sind og krop
• Bedre kontakt til kroppen
• Overfladisk åndedræt
• Spændinger i kroppen
• Stress og uro
• Overfølsomhed
• Vrede, angst
• Hovedpine
• Ydre kontrol
• Mindreværdsfølelser og manglende glæde.
 
sn
Åndedræt

Åndedrættet er tæt for-
bundet med følelserne.

Når du oplever du er vred, bange, usikker, nervøs
eller stresset så hjælper
det at blive bevidst om åndedrættet.

Nu mere bevidst du bliver
på dit åndedræt, jo mere
vil du opleve, at du forandrer
dig og bliver mere glad
og tilfreds.

Der sker noget helt
specielt med kroppen,
når vi trækker vejret dybt.
Krop og sind forbindes
og det opleves, som man
samles på den gode måde.
 
       
  Line